Escola Nova 21

 

 

La nostra Comunitat educativa està adherida al programa Escola Nova 21”  des del curs 16-17 per iniciativa i aprovació del claustre de mestres i posterior aprovació per part del Consell Escolar.

Escola Nova 21 és un programa que pretén acompanyar a aquells centres educatius que tenen voluntat de repensar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

Les diferents xarxes de la província de Tarragona realitzem unes trobades pedagògiques per tal que

  • trobant-nos, el procés de canvi pugui ser col·laboratiu, aprenent dels processos i encerts i errors dels altres;
  • que aquesta col·laboració es doni amb el suport dels ens locals corresponents i altres actors del territori.

El Director i impulsor d’Escola Nova 21, per encàrrec de la Generalitat, és l’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya. És analista social i expert en gestió del canvi, centrat en la millora de l’educació.

L’objectiu del programa és crear un marc amb les característiques educatives que hauria de tenir una escola avançada:

  • propòsit educatiu competencial
  • pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen
  • els instruments d’avaluació han de tenir en compte les informacions que han retingut, la comprensió, les habilitats les actituds i valors i les competències transversals

El 19 de desembre de 2018 es presentava l’acord per promoure xarxes d’actualització educativa a partir del programa Escola Nova 21. Serà el Departament d’Educació qui, a partir de gener de 2019, liderarà el desplegament d’aquest acord amb la col·laboració dels municipis i d’Escola Nova 21. Aquesta acció conjunta es coordinarà des d’una comissió de treball constituïda per les quatre parts, en el marc de la Comissió Mixta que conformen el Departament d’Educació i les dues entitats municipalistes.

L’acord entre Generalitat i les dues entitats municipalistes impulsa una acció conjunta per a la consolidació de la transformació educativa com a política pública

La Rúbrica de canvi

Durant la vigència de l’acord, la Rúbrica de canvi – una eina d’autoavaluació i orientació elaborada a proposta d’Escola Nova i que va ser validada pel Departament d’Educació fa uns mesos – serà perfeccionada amb l’objectiu de dotar els centres d’un instrument que els acompanyi en el procés d’actualitzar-se.

Articles d’interès:

 

Articles relacionats: Escola Nova 21