Les noves tecnologies a educació infantil

Tal com diu a les orientacions del nostre currículum, els infants d’avui dia han nascut en una societat on la tecnologia digital forma part de la seva vida. La majoria d’ells, abans de començar l’escola, hauran tingut variades i freqüents experiències dins l’àmbit familiar a través d’ordinadors, telèfons intel·ligents o tauletes digitals.

Conscients d’aquesta realitat, és necessari acompanyar els infants des de petits en el coneixement amb tecnologia digital, des d’una actitud responsable. El seu ús a educació infantil complementa i dóna suport als continguts i contribueix que els infants puguin adquirir nous aprenentatges i noves formes de comunicació. L’ús de la tecnologia ha de facilitar l’exploració activa en les activitats d’aprenentatge que es desenvolupen en l’educació infantil, amb propostes que estan al servei del desenvolupament de les capacitats dels infants. El creixent augment i diversificació de dispositius, aparells i aplicacions ens pot fer pensar que tenim a les mans materials molt potents, de gran impacte en el procés de desenvolupament i aprenentatge dels infants. I de fet ho són: les aplicacions i els aparells tecnològics que es van integrant en les aules promouen i contribueixen a noves maneres d’adquirir coneixement, a mirades diferents i àmplies de la interpretació de la realitat, a gaudir de les propostes creatives que ofereixen, a comunicar-se des de múltiples llenguatges (textual, audiovisual…) en espais virtuals, a estimular la curiositat i el descobriment, a engrescar a fer activitats funcionals i més productives, de forma personalitzada i també col·laborativa, partint de les pròpies possibilitats i interessos, avançant així en la capacitat personal de seguir aprenent al llarg de tota la vida.

És per tot això que a Infantil ho utilitzem: per una banda quan fem els espais de lliure circulació on aprofitem la pantalla interactiva per a treballar l’educació del gest, i, les tauletes gràfiques, per a treballar en diferents aplicacions en funció de les aules on es troben; aplicacions d’art, de natura, de matemàtiques, lectoescriptura, entre altres… I, per altra banda, també s’aprofita la pantalla interactiva en el dia a dia a Infantil, ja sigui o per a fer recerques d’informació o per a fer un treball més sistemàtic d’alguna àrea de coneixement en concret. Val a dir que, de tant en tant, també s’utilitzen per al gaudi dels infants, en el qual, les noves tecnologies s’usen com a medi de diversió, mitjançant aplicacions didàctiques de caràcter més lúdiques.

I per últim, també utilitzem un Microscopi digital a l’aula de Natura. Aquest, ens permet visualitzar i capturar imatges de la mostra a temps real a una pantalla incorporada al microscopi o transmeses a un ordinador.