Tallers internivells de plàstica a primària

Aquesta activitat no es durà a terme per qüestions organitzatives mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

 

L’educació visual i plàstica configura part del currículum d’Educació artística de l’Educació Primària. Articula el coneixement i les competències pròpies de la creació artística com són l’exploració i la percepció i la interpretació i la creació. Explorar i percebre inclou aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de capacitats de reconeixement visual que ajuden a entendre les diferents manifestacions artístiques, així com el coneixement i gaudi de produccions plàstiques diverses. Interpretar i crear es refereix a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà del coneixement i l’ús de diferents codis i tècniques artístics.

Des del curs 18/19 a primària vam engegar un projecte de creació de diferents tallers internivells on tot l’alumnat pot participar en diferents propostes artístiques. El grup de mitjans (de 1r a 3r) i el grup de grans (de 4t a 6è) es reorganitzen una tarda a la setmana en 8 grups de 18/19 alumnes de les diferents classes i al llarg de tres sessions assisteixen a un espai diferent. Un total de 4 espais duplicats. A cada espai es treballen diferents tècniques, però sobretot representen un mitjà on es desenvolupa la creativitat i l’expressió.

I com en tot projecte viu, hi ha modificacions i durant el curs 19/20 es van aplicar canvis organitzatius i de format amb l’objectiu de millorar l’experiència del curs anterior.

Aquests tipus d’agrupaments internivells afavoreixen la interacció dels infants de diferents edats que d’una altra manera difícilment es relacionarien, i d’aquesta interacció n’esdevenen molts aprenentatges. També afavoreixen la reducció de les ràtios (es redueix el nombre d’alumnes per grup, ja que hi ha 8 grups per als 6 grups-classe), i alhora es poden atendre millor les necessitats dels alumnes. Així mateix, moure’s pels espais diferents de l’escola acompanyats per diferents mestres, comporta viure situacions noves i, així, anar adquirint seguretat i autonomia personal.

  • En els tallers de volum els alumnes percebran a través de diferents obres, experimentant amb massa i altres utensilis. Fent una mirada i aproximació als teixits urbans.
  • En els tallers de color s’observaran diferents obres, experimentaran i jugaran amb la llum, entenent el missatge que volen expressar amb els colors.
  • En el traç es farà un treball de percepció i experimentació de les línies, en l’autoretrat i en els diferents tipus d’escriptura al llarg de la història.
  • En els tallers d’expressió corporal, a parir de danses lliures, mímica i coreografies, els alumnes podran expressar-se i experimentar amb la llum.

La valoració és molt positiva ja que nens i nenes han rebut molt bé la proposta organitzativa i gaudeixen molt dels diferents espais. I això només comença… entre tots i totes anirem construint aquest projecte i millorant els aspectes que calguin per adequar les propostes als interessos de l’alumnat.