Grups interactius

Aquesta activitat no es durà a terme per qüestions organitzatives mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

 

Grups interactius – actuació d’èxit dins el marc de Comunitat d’Aprenentatge

“Els grups interactius pretenen, entre altres objectius, disminuir la competitivitat i generar solidaritat, augmentar simultàniament l’aprenentatge acadèmic i la participació de l’alumnat en les classes. Estan pensats perquè l’alumnat pugui rebre una educació de màxima qualitat. Per això, no es tracta de treure certs alumnes de l’aula, sinó d’introduir recursos necessaris perquè aquests nens i nenes puguin seguir la seva educació amb les màximes expectatives possibles.” (Elboj & Gràcia, 2005, 105).

Els grups interactius és una forma d’organització a l’aula que promou l’acceleració dels aprenentatges a través de la interacció. Pel seu desenvolupament, s’agrupa els alumnes en grups de 4 o 5 nens i nenes, de manera heterogènia en el que respecta el gènere, l’idioma, les motivacions, el nivell d’aprenentatge i l’origen cultural. El nombre de grups pot variar en funció del nombre total d’alumnes que tingui la classe.

La dinàmica del funcionament per la realització de les activitats està marcada per un aspecte característic. És la presència d’una persona adulta, voluntària: siguin professors, familiars o persones externes. Aquests voluntaris són els encarregats de dinamitzar el grup i assegurar que tots els nens i nenes del grup s’ajudin i interaccionin entre ells per així resoldre l’activitat per mitjà del diàleg igualitari, aconseguint que tots i totes hi participin. Aquest, realitza la mateixa activitat amb els altres grups, per tant, en cada activitat els nens i nenes es troben amb una persona voluntària diferent. Per altra banda, el professor o professora s’encarrega de coordinar i observar les activitats. Per últim, els voluntaris, al final de les sessions i conjuntament amb el grup classe i els altres voluntaris, fan una valoració sobre com han anat els grups, el que és positiu i negatiu i com es podria millorar.

Des del curs escolar 17-18 a la nostra escola s’organitzen grups interactius de matemàtiques i des del curs 18-19 s’amplien al màxim les franges horàries. Si el volum de voluntariat ho permet, sempre que es pugui es farà setmanalment.

La comissió de voluntariat és la comissió responsable de l’organització i la distribució dels voluntaris.

A continuació podreu visualitzar la  pel·lícula que es va visionar el dia la Festa del vot – pel·lícula de l’escola (on es mostra el funcionament i organització dels grups interactius).

Articles relacionats: Grups interactius