Sortides i colònies

Si l’educació ha d’estar basada en un aprenentatge vivencial, experimental i manipulatiu, a La Vitxeta complementem les activitats d’aula amb sortides que ens permeten apropar-nos i conèixer en primera persona el nostre entorn; museus, natura, municipi, serveis i poder gaudir d’espectacles musicals i d’obres de teatre en llengua anglesa, entre d’altres.

D’altra banda, els alumnes de P5, segon, quart i de sisè (com a cursos que acaben els diferents cicles) tenen programades unes colònies durant el curs. Es tracta, no només de gaudir de dos dies d’esbarjo, activitat física i diversió, sinó també de fomentar la cohesió de grup i la cooperació entre companys i companyes, i d’establir un vincle més proper amb els mestres. Així mateix, els infants tenen una bona oportunitat per a desenvolupar l’autonomia personal i per conèixer i implicar-se amb l’entorn natural. Suposa, en definitiva, una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el desenvolupament dels nens i nenes. Sortir de l’escola, de l’ambient habitual és important perquè els nens i les nenes coneguin el món que els envolta, les possibilitats que els ofereix, tot estimant-lo i respectant-lo.

La programació de les activitats que es fan fora del recinte escolar, o que pel seu caràcter general impliquen l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la Programació general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i l’ha de valorar el Consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar la directora del centre.

Les sortides i colònies tenen la consideració d’activitats complementàries, les quals es desenvoluparan durant l’horari lectiu i poden tenir extensió en horari extra escolar.

Les activitats complementàries són un element més d’actuació en la formació dels alumnes, ja que aquestes es fan dins i fora del centre, i durant o fora de l’horari lectiu, i són un complement imprescindible per a l’educació del nostre alumnat.

Articles relacionats: Sortides i Colònies