Comissió mixta de convivència

QUÈ FEM?

És una comissió que treballa per a desenvolupar el projecte de convivència del centre.

Ho fem respectant totes les opinions de la comunitat i a partir del model dialògic, primordial i necessari en una Comunitat d’Aprenentatge. El diàleg és fonamental i una eina per superar les desigualtats.

Es basa tant en l’abordatge del conflicte com la seva prevenció, igual o més important.

 

QUINS PROJECTES DUEM A TERME?

Estem dissenyant el projecte de convivència de l’escola. El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el nostre centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Més detalls a Projecte de Convivència – Departament d’Educació

 

QUINS PROJECTES TENIM DE FUTUR?

Crear un club de valents per a treballar, detectar i resoldre els conflictes d’una manera dialògica.

 

QUÈ PODEN FER LES PERSONES INTERESSADES?

Ajudar en la recollida d’informació, la seva gestió i confecció del projecte de convivència.

 

ADREÇA ELECTRÒNICA: convivenciavitxeta@gmail.com

Comissió mixta de convivència