Escola Nova 21

La nostra Comunitat educativa està adherida al programa Escola Nova 21.

Adjuntem la carta que vàrem rebre els centres educatius del director del programa. És un document que explica molt bé els objectius de la iniciativa i les pretensions que es tenen: Carta centres educatius

La decisió de formar part del programa Escola Nova 21 es va aprovar:

  • el 27 de juny en sessió de claustre, per unanimitat.
  • l’11 de juliol en sessió de Consell escolar, per unanimitat.

Escola Nova 21, és un programa que pretén acompanyar a aquells centres educatius que tenen voluntat de repensar i transformar el seu model educatiu cap a un model que respongui millor a les necessitats educatives actuals.

Les diferents xarxes de la provincia de Tarragona ja hem començat a fer trobades per tal que:
  1. trobant-nos, el procés de canvi pugui ser col·laboratiu, aprenent dels processos i encerts i errors dels altres.
  2. que aquesta col·laboració es doni amb el suport dels ens locals corresponents i altres actors del territori.

A més a més, la xarxa ens permetrà desenvolupar una plataforma digital i instruments que ens permetran compartir coneixements i experiències.

Sense anar més lluny, els/les directors/es de les 6 escoles de Reus que formem part d’aquesta xarxa, ens hem reunit amb la regidora d’Ensenyament de la ciutat demanant-li ajut per poder passar un visionat molt il·lustratiu de quins són els resultats de treballar en el marc d’una escola avançada: Most Likely to Succeed. Aquest visionat finalment serà possible aquest dimecres 7 de juny a la Sala Santa Llúcia. Per qüestions d’aforament, de la nostra escola només hi podran assisitir 15 mestres, la presidenta de l’AMIPA i 3 representants del Consell escolar (1 del sector pares/ mares, la representant del sector PAS i la representant de l’AMIPA) .

Després de la visualització de la pel·lícula es farà un cine-fòrum distés reconduït per l’Eduard Vallori (President del Centre UNESCO a Catalunya i membre d’Escola Nova 21).

S’estudiarà la possibilitat de poder comprar un passi en exclusiva per La Vitxeta.

Podeu veure el tràiler en versió original:

Escola Nova 21 és un programa promogut per diverses institucions de reconegut prestigi (Universitat Oberta de Catalunya, Fundació Jaume Bofill, UNESCO.CAT, Obra Social de La Caixa…). També hi ha el suport de la Diputació de Barcelona.

El Director i impulsor, per encàrrec de la Generalitat, és l’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya. És analista social i expert en gestió del canvi, centrat en la millora de l’educació.

L’objectiu del programa és crear un marc amb les característiques educatives que hauria de tenir una escola avançada:

  1. propòsit educatiu competencial
  2. pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen
  3. Els instruments d’avaluació. Han de tenir en compte les informacions que han retingut, la comprensió, les habilitats les actituds i valors i les competències transversals

En un principi es va dir que només podrien acollir 200 escoles dins el programa, però finalment han trobat la fórmula per a què totes fóssim acceptades. Som 456 escoles i instituts públics i concertats, als quals s’han de sumar els 26 impulsors de la iniciativa.

Tenint en compte que el nombre d’escoles i instituts públics a Catalunya és de 3414. Participem en aquest projecte el 13,3 % dels centres. D’aquests un 78% són de comarques barcelonines, un 8% de gironines, un 8% de tarragonines i un 6% de lleidatanes.

Dels 456 centres, n’hi haurà trenta, triats en funció de la seva representativitat territorial, de nivell educatiu, socioeconòmic i de titularitat pública o privada, als quals es farà un acompanyament intensiu que “garanteixi que el canvi és irreversible”.

Per a la resta crearan una cinquantena de “xarxes territorials d’innovació”. Les xarxes estaran formades per un màxim de deu escoles o instituts cadascuna que compartiran els seus processos de transformació, pràctiques i experiències “avançades”.

Ho faran, gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona (a la qual esperen poder sumar les de Lleida, Tarragona i Girona, i l’Ajuntament de Barcelona), que treballarà juntament amb Escola Nova 21 i les escoles i ajuntaments que ho demanin.

Transformar un centre educatiu no és senzill. És un repte complex i estimulant alhora. El canvi “serà progressiu. Per exemple, en dues etapes educatives cada any”. Pel que fa a la resta de centres, n’hi haurà prou que estiguin “orientats al canvi” i l’apliquin al seu ritme.

L’objectiu, sostenen els impulsors, és que quan el programa acabi, d’aquí a tres anys, s’hagi generat una “cultura d’innovació col·laborativa sostenible” que contribueixi a la millora educativa global.

“Es tracta de la iniciativa col·laborativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a Catalunya, ja que té la implicació de més d’un 13% dels centres amb educació obligatòria”, asseguren els impulsors del programa, que remarquen el fet que els centres participants “són una mostra representativa del sistema educatiu català”: un 68% dels centres són públics i un 32%, concertats; un 40% són de secundària o en tenen, i un 15% són centres de màxima complexitat.

Per a més informació podeu visitar: www.escolanova21.cat

Assumpta Ripoll i Amposta
Directora