Dinàmica amb les famílies EN21

El passat dimecres 29 de maig, el grup impulsor d’EN21 de l’escola va portar a terme una sessió amb les famílies per tal de definir la visió de centre. Per a fer-ho ens vam imaginar com volem que sigui la nostra escola l’any 2030. Tenir clar quina és la nostra raó de ser com a centre i què volem ser és la condició clau i necessària per poder establir plans de transformació i canvi en el nostre centre educatiu. La visió determinarà el full de ruta del procés de canvi que començarem a dibuixar posteriorment.

La visió és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat. La creació de la visió serà la culminació d’un procés participatiu que ja hem treballat com a i claustre i que amb aquesta sessió afegirem la reflexió conjunta de les famílies.

Construir una visió conjunta al nostre centre és una manera de començar a dibuixar i configurar el nostre somni en un futur, tot donant sentit als esforços que fem al centre per fer realitat el que volem ser.

Després d’una introducció sobre Escola Nova 21, i una breu descripció del treball dut a terme amb el claustre, es va exposar breument la classificació de les aportacions recollides a la cartellera en resposta a 2 preguntes:

  • Com volem que siguin els nostres fills i filles d’aquí a vint anys?
  • Què ha d’aportar l’escola a l’educació dels nostres fills i filles?

Aquesta classificació estarà exposada a l’escola (així com totes les activitats recollides a partir de les diferents dinàmiques) però les conclusions finals es mostraran durant el primer trimestre del curs vinent, amb l’exposició de la Visió de centre.

Amb la dinàmica “cafè del món” les famílies assistents van tenir l’oportunitat d’imaginar i debatre sobre com els agradaria que fos l’escola en relació a les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació, i l’organització del temps i de l’espai.

Alguns dubtes van sorgir entre els assistents sobre la relació d’aquestes dinàmiques amb la Festa dels Somnis per esdevenir Comunitat d’aprenentatge.

Molt satisfets i agraïts de la participació activa de tots els assistents. Molt agraïts també a la Comissió pedagògica que amb una predisposició total han ajudat que aquesta dinàmica fos possible, amb el disseny de la cartellera i la difusió de les activitats.

Un cop acabada la dinàmica es va generar un debat espontani on pares i mares van manifestar algunes inquietuds. Aquest intercanvi d’impressions ens ajuda i anima a seguir treballant perquè tenim una comunitat molt compromesa amb l’educació dels seus fills i filles.

Articles d’interès:

Podeu veure diferents galeries de fotografies amb materials sobre la sessió:

 

Presentació:

Fotografies de la sessió:

Murals resultants i preguntes formulades: