Creem la visió de centre – EN21

Des del grup impulsor EN21 de l’escola, coordinat amb l’equip directiu, ens hem plantejat dur a terme la visió de centre. Per definir la visió cal que ens imaginem com volem que sigui la nostra escola l’any 2030. Aquest dijous 7 de març hem fet la primera de 4 sessions que ens reunirem com a claustre per definir la nostra escola.

Tenir clar quina és la nostra raó de ser com a centre i què volem ser és la condició clau i necessària per poder establir plans de transformació i canvi en el nostre centre educatiu. La visió determinarà el full de ruta del procés de canvi que començarem a dibuixar posteriorment.

La visió és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat. La creació de la visió serà la culminació d’un procés participatiu que comptarà amb la reflexió conjunta d’infants i joves, famílies i claustre.

Construir una visió conjunta al nostre centre és una manera de començar a dibuixar i configurar el nostre somni en un futur, tot donant sentit als esforços que fem al centre per fer realitat el que volem ser.

La creació de la visió de centre consisteix a somiar què ens agradaria que fos cert per al nostre centre l’any 2030, per la qual cosa és imprescindible desprendre’s de les limitacions del moment present o de les barreres que pensem que poden impedir que s’aconsegueixin alguns dels elements desitjables. La fase de planificació i implementació dels canvis (posterior a la fase de creació de la visió) serà el moment de pensar en qüestions operatives, com superar els obstacles o vèncer les limitacions del present. Ara, però, ens centrarem a definir el centre que volem tenir el 2030, sense barreres, com si partíssim d’un full en blanc.

A partir de la valoració final sobre aquesta primera sessió en vam poder extreure que el 100% dels participants troben necessària la creació de la visió de centre, així que endavant i que la il·lusió no falti.