CLASSE OBERTA PSICOMOTRICITAT

El mes d’abril i de maig vam convidar a les famílies a dur a terme la classe oberta del treball del cos; on els pares i mares van estar presents a una sessió de psicomotricitat.

Les diferents classes es basen en el joc lliure i l’activitat espontània que s’organitza a través de diferents materials disposats pel joc psicomotor. Es tracta de deixar desenvolupar al grup un joc espontani, sense ser jutjats i sense tenir consignes precises, basant-se en el cos, el moviment i l’espai. Així les classes no són dirigides, però si que tenen una seqüència: rebuda, trencament, desenvolupament, recollida relaxació i representació.

1.-Rebuda i trencament del mur

2.-Desenvolupament (joc motriu i joc simbòlic)

3.-Relaxació

4.-Representació (posada en comú i conversa)