Beques menjador curs 21-22

El passat dijous, dia 13 de maig, ha sortit publicada la convocatòria de subvencions de menjador escolar per la curs 21-22.
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=DEPSSOCIALS2712_2021OF.20210513124645&idens=4312330008

Les sol·licituds es poden presentar des de l’endemà de la publicació i fins al 18 de juny.

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/47138

Requisits:
Pel que fa als requisits de la subvenció del curs 2021-2022, el llindar de renda aplicable és el mateix que el de la convocatòria anterior:

  • Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 euros.
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 euros.
  • Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.745,35 euros.
  • Per a cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 euros.

Sol·licituds:
Com l’any passat, el tràmit de sol·licitud de l’ajut per al curs 2021-2022 es pot fer via telemàtica o presencial i el model de sol·licitud pot ser abreujat o ordinari.

PROCEDIMENT ABREUJAT:

Adreçada a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador que no hagin sofert cap variació en la composició de la seva unitat familiar i en la documentació presentada en la convocatòria del curs escolar 2020/2021.
En aquest supòsit es declararà de forma responsable, mitjançant el tràmit abreujat, que no s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació presentada en la convocatòria anterior.

PROCEDIMENT ORDINARI:

– Per les famílies que no estan dintre del grup anterior (no van presentar la sol·licitud l’any passat o han sofert algun canvi, com per ex. En la composició de la unitat familiar, escolarització d’un nou fill/a, etc)

– caldrà emplenar el MODEL NORMALITZAT de sol·licitud i aportar la documentació corresponent segons la seva situació.

Terminis:
El termini durant el qual es podran presentar les sol·licituds de subvenció serà el següent:

– Per via telemàtica des de l’endemà de la publicació al BOPT de la convocatòria i fins el dia 18 de juny de 2021 (del 14/05/2021 al 18/06/2021).

– Per via presencial es podran presentar des del 24 de maig de 2021 i fins el dia 18 de juny de 2021.

Sol·licitud cita prèvia:  https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb

Valoració  de les sol·licituds presentades:

1) Subvenció Generalitat segons requisits, criteris i barem establert i únic per tot Catalunya.

2) Complement Ajuntament segons requisits, criteris i barem establert per l’Ajuntament.

Els CRITERIS de la generalitat no han variat respecte l’any passat.
Es consolida la subvenció del 70 % del cost del servei de menjador per part de la generalitat.

NOVETAT respecte la valoració en els casos de custòdia compartida:
En el cas posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor, l’altre progenitor també vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració tenint en compte tota la unitat familiar: pare, mare i fills en comú. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor.

Agraïm la vostra col·laboració.