1a Assemblea Comunitat d’Aprenentatge

Dissabte, 18 de novembre, es va fer la 1a assemblea Comunitat d’Aprenentatge.

L’objectiu d’aquesta fou crear les comissions mixtes que hauran de treballar per prioritzar i fer realitat els 602 somnis, recollits en la 1a festa del somni, el juny passat.

Són 9 les comissions que s’han creat: Convivència, Biblioteca escolar, Ball Parlat de Marcos Vicente, Patis i hort, Festes i ambientació, infraestructures i equipaments, pedagògica, projecció a l’exterior i voluntariat,

Si encara hi ha algun membre de la Comunitat educativa que no forma part de cap comissió i ho vol fer,  l’instem a que faci arribar la seva determinació, per correu electrònic, a l’adreça comunitatvitxeta@gmail.com, o bé al despatx de l’AMiPA.

Cada comissió podrà establir el seu propi sistema de treball, sempre que no interfereixi amb els principis de Les Comunitats d’Aprenentatge ni amb la normativa educativa vigent. Posteriorment el posarà en comú davant de la comissió gestora.

La Comissió gestora haurà de donar el vistiplau a les aportacions de les diferents comissions, vetllant que no se solapin ni dupliquin les actuacions. Estarà formada per l’equip directiu i dos membres de cada comissió, un/a del sector pares/mares i un/a del sector mestres, i es reuniran com a mínim, un cop cada dos mesos.

També hi estava convidat el voluntariat. Es va establir la data de la 1a reunió informativa i formativa, així com la d’inici dels grups interactius. El claustre va acordar que iniciaríem aquesta pràctica amb grups interactius de matemàtiques i les sessions seran quinzenals.

Qualsevol persona que estigui interessada en formar part de la bossa de voluntaris/es, pot inscriure’s-hi, emplenant aquest formulari.

Els membres organitzadors d’aquesta assemblea, estem molt satisfetes/ts de l’assistència i de la participació a l’hora de formular preguntes i resoldre dubtes.

L’organització, com no podia ser d’altra manera, va preveure tallers pels fills i filles dels assistents. Aquí teniu una mostra del taller “Planta un petó”.