Inici de les classes de l’ optativa d’alemany


Aquest any hem pogut recuperar la matèria optativa d’alemany com a segona llengua estrangera en l’horari lectiu pel matí. A primer d’ESO els alumnes faran un “tastet” de llengua i cultura germàniques de durada trimestral. A 2n i 3r d’ESO els alumnes ja cursaran la matèria de forma anual durant dues hores a la setmana. 
Amb aquesta matèria esperem promocionar i fer arribar als alumnes interessats la cultura germànica i uns coneixements bàsics de la llengua alemanya. Així mateix també tenim un doble objectiu més ambiciós.:

– Participar en l’intercanvi escolar i familiar amb Alemanya que farem a 3er d´ESO amb els nois i noies del Gymnasium am Löhrtor.
– Acabar 4rt d´ESO amb el Goethe-Zertifikat A2 fit in Deutsch: un examen oficial i amb validesa internacional, que s’inscriu dins el Pla d’Impuls a l’Alemany signat entre el Goethe Institut i la Generalitat de Catalunya que, com a tal, està subvencionat en un 50%.