L’institut

Benvinguts a l’Institut Numància. Som un centre d’ensenyament secundari que al llarg dels anys s’ha guanyat un espai important en la fisonomia de la nostra ciutat, Santa Coloma de Gramenet. Per ell, ja han passat diverses promocions d’alumnes que han arribat a la vida adulta i continuen el seu camí en el món universitari o laboral. Les famílies de l’entorn ens mostren confiança i ens porten els seus fills i filles confiant en la nostra tasca pedagògica.

Entenem l’institut com un espai públic privilegiat per a la transmissió de coneixements, de valors ètics, científic-tecnològics i democràtics, i com a primer espai social de cohesió, integració i participació, amb l’interès per desenvolupar totes les capacitats de l’alumne i l’atenció a les seves necessitats educatives i socials, amb la finalitat d’aconseguir una formació de ciutadans compromesos amb la realitat que els envolta.