Proves Cangur de matemàtiques

Les proves Cangur de matemàtiques és un concurs preuniversitari de matemàtiques que s’organitza en més de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès a través dels problemes. La competició es porta a terme anualment en el mes de març. Les competències que es posen a prova en aquestes proves són una combinació entre la lògica i les matemàtiques i no únicament el coneixement de fórmules. A Catalunya les proves cangur són organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques.

El nostre centre fa anys que hi participa i en algunes ocasions, una part de l’alumnat va a realitzar les proves a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.