2n d’ESO

Al finalitzar 2n d’ESO els alumnes hauran acabat el primer cicle, ja estaran completament habituats a la dinàmica de l’institut i l’adolescència es manifestarà de ple. En aquest moment, l’acció tutorial i el treball conjunt entre escola i família continua essent molt important.

Acció tutorial

Per ajudar-los en aquesta etapa el paper del tutor continua essent fonamental. La funció de l’acció tutorial es pot concretar en els següents aspectes:

 • Orientació personal i integració en el grup classe
 • Orientació i ajuda per millorar el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi
 • Coordinar tot l’equip de professors assignats a un grup classe
 • Connexió entre l’escola i la família
 • Tutoria grupal en la que es tracten aspectes transversals com salut, educació cívica, educació vial, etc.
 • Tutoria individual de l’alumne

Durant el curs 2020-21, les tutores dels alumnes de 2n d’ESO són:

2n ESO A: Teresa Alcaide

2n ESO B: Montserrat Venrell

2n ESO C: Andrea Armengol

2n ESO D: Sandra Alarcon

2n ESO E: Cristina Barrena

Els alumnes compten també amb el suport de l’orientadora de 1r cicle, Marisa Pérez.

Horari:

A l’ESO els alumnes realitzen horari intensiu. Els alumnes entren a les 08:05 h al centre i surten a les 14:25 h. L’absència es controla de forma informàtica i en cas de que l’alumne no hagi vingut a classe a primera hora s’envia un missatge per SMS al telèfon de contacte de la família.

Avaluació:

Durant el primer trimestre es realitza una avaluació inicial que arriba a les famílies a principis de novembre. A més a més, es realitzen les 3 avaluacions habituals (desembre, març i juny) i l’avaluació final que determina el pas de curs. Les notes finals es fan arribar als alumnes a finals del mes de juny

En l’avaluació es valoren l’assoliment de les competències de les diverses matèries per part dels alumnes. Per tant, les qualificacions que poden obtenir, són:

 • No Assoliment (NA)
 • Assoliment Satisfactori (AS)
 • Assoliment Notable (AN)
 • Assoliment Excel·lent (AE)

Matèries 2n d’ESO

Les matèries que marca el currículum de 2n d’ESO i la seva càrrega horària setmanal són:

 • Llengua catalana (3h)
 • Llengua castellana (3h)
 • Llengua estrangera (anglès) (4h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Socials (3h)
 • Educació Visual i Plàstica (2h)
 • Ciències Naturals (Física i Química) (3h)
 • Tecnologia (2h)
 • Educació física (2h)
 • Matèria optativa (2h)
 • Religió o cultura i valors ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

Material

El material que es recomana que portin els alumnes a classe i que han d’adquirir les famílies és el següent:

 • Material d’ús personal: llibretes o carpeta amb fulls, estoig amb material d’escriptura,
 • Material complementari: compàs, regles, calculadora, … (el professor de cada matèria informarà als alumnes el primer dia de classe).
 • Agenda: en cas de ser soci de l’AFA l’agenda es dóna a l’alumne el primer dia de curs.
 • Ordinador personal: Els alumnes han de continuar utilitzant l’ordinador personal que van adquirir a 1r d’ESO.
 • Llicències digitals: Equivalen als llibres de text i es paguen en el període de matrícula. En aquest cas, el centre proporciona a l’alumne l’accés als materials digitals.

Activitats complementàries

A finals de 2n d’ESO en el mes de juny, s’organitza habitualment una estada de 3 dies a l’Estartit. En aquestes colònies els alumnes seran atesos per monitors amb els que faran activitats esportives com caiac, snorkel, bicicleta, etc. A més, aprendran a conviure i a relacionar-se en un ambient diferent al de l’institut. En tot moment estaran acompanyats per professors de l’equip docent de 2n  d’ESO. El cost d’aquesta activitat es variable en funció dels alumnes que hi participen, però sol trobar-se al voltant dels 250 €. Les famílies poden fer efectiu aquest pagament en dos terminis al llarg del curs. La realització d’aquesta activitat no es obligatòria, però sí molt recomanable.

Alguns consells per a millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat

 • Dedicar hores de treball i estudi a casa
 • Tenir un lloc de treball tranquil i ben il·luminat
 • Organitzar-se bé el temps, sobretot en cas de realitzar activitats extraescolars
 • Controlar el descans (dormir 8 hores) i l’alimentació (cal esmorzar abans de venir a l’institut)
 • Posar-se en contacte amb el centre per qualsevol circumstància relativa a l’alumne que preocupi a casa.
 • Vetllar per mantenir la puntualitat
 • Fer un seguiment de l’agenda de l’alumne, controlar els deures i les comunicacions