Què oferim?

L’Institut Numància es defineix en el seu Projecte Educatiu com a un centre de caràcter laic i respectuós amb totes les creences de la comunitat educativa que l’integra: professorat, alumnat, famílies i personal d’administració i serveis. Tenim com a objectius primordials la formació integral de la persona (capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials), la qualitat de l’educació i la consecució de l’excel·lència (dedicació, innovació, professionalitat docent, avaluació i retiment de comptes), així com l’educació en els valors del respecte i la preservació del medi ambient, dels recursos naturals i del paisatge.

La nostra finalitat és formar persones que, des del coneixement i la comprensió del propi context social, siguin capaces de mantenir una actitud crítica i constructiva per poder fer aportacions raonades que millorin el present i construeixin futur. El nom del centre ja fa menció precisament a aquest esperit incansable i lluitador que va tenir des de l’inici.

El nostre Institut és un centre d’educació secundària, un centre públic que vol defensar amb la seva feina el caràcter de qualitat i innovació que mereix l’educació pública. Oferim els diferents nivells d’ESO i el Batxillerat en les modalitats de Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. Comptem amb una plantilla docent estable, amb experiència, amb visió global i amb la mirada especialitzada que és imprescindible per a formar els nostres alumnes fins a portar-los a la Universitat en les millors condicions. Aquest és el nostre compromís.