Suport a les llengües estrangeres

Dins del Programa Experimental de Llengües Estrangeres, organitzat pel Departament d’Ensenyament, l’alumnat de 4t ESO del nostre centre té l’oportunitat de rebre preparació per obtenir el Certificat de nivell B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Les classes s’organitzen en franges de dues hores setmanals, en horari extraescolar, i són impartides per una professora del centre amb experiència docent en l’EOI. L’ús de material autèntic i d’una metodologia comunicativa, així com el treball cooperatiu i en grups reduïts, han garantit que, any rere any, hàgim pogut obtenir el 100% d’aprovats!

Tant l’alumnat com les famílies valoren molt positivament la preparació per al B1. Tant és així que un cop aconseguit el Certificat, els alumnes/as acostumen a matricular-se pel seu compte i continuar els seus estudis en l’EOI.

A continuació podeu veure a alguns dels alumnes/as del grup 2020-2021: