SIAL

L’INS Numància és un centre educatiu amb projecte específic de suport a l’audició i el llenguatge. Aquest ofereix atenció directa a l’alumnat amb discapacitat auditiva que requereix, com a mesura intensiva, un suport específic per a l’accés al currículum, a l’aprenentatge i a la participació a l’aula i a la vida escolar.

Per aquest motiu disposa d’una mestra d’audició i llenguatge (MALL) que ofereix suport intensiu a l’audició i llenguatge (SIAL) als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge associades a discapacitats auditives o a trastorns que afecten a l’aprenentatge (trastorn específics del llenguatge, trastorn de l’espectre de l’autisme, etc.).  La seva funció principal és donar suport d’atenció directa a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars i fer-ne el seguiment per afavorir el seu desenvolupament escolar conjuntament amb tot l’equip docent.

A  més, l’Institut rep assessorament extern per part del centre de recursos educatius per a deficients auditius CREDA Comarques II que col·labora i participa en la resposta educativa de l’alumne dins del centre. La logopeda del CREDA realitza atenció logopèdica específica als alumnes, acompanya a les famílies i assessora a tot el professorat.