Estudis

A l’Institut Numància oferim estudis d’ESO i de batxillerat de les modalitats científico-tecnològica i social-humanística.

A més a més, també disposem d’una unitat de suport intensiu a l’escolarització inclusiva (SIEI) que atén a uns 14 alumnes que cursen l’ESO i una professora d’audició i llenguatge que atén a alumnes amb problemes auditius.