Centres per la convivència.

Des del curs 2017-18, el nostre centre participa en el programa Xarxa CxC (Centres per la convivència),endegat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

En aquestes trobades es realitza un intercanvi d’experiències dels centres públics de la ciutat, partint de la realitat de cada institut, posant en comú els coneixements i experiències compartides al llarg del temps per professorat, alumnat, professionals del Servei de Convivència i Educació i d’altres institucions.