3r d’ESO

Tercer d’ESO és l’inici del segon cicle. Les matèries són encara comunes per tots els alumnes, però alguns d’ells ja comencen a pensar en la seva orientació un cop finalitzin l’etapa obligatòria. A més a més, és en aquest moment en què l’adolescència es fa més palesa. Per tal d’ajudar als alumnes i a les famílies en aquest moment, l’acció tutorial i el paper de l’orientador és molt important.

Acció tutorial

Per ajudar-los en aquesta etapa el paper del tutor continua essent fonamental. La funció de l’acció tutorial es pot concretar en els següents aspectes:

 • Orientació personal i integració en el grup classe
 • Orientació i ajuda per millorar el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi
 • Coordinar tot l’equip de professors assignats a un grup classe
 • Connexió entre l’escola i la família
 • Tutoria grupal en la que es tracten aspectes transversals com salut, sexualitat, drogues i addiccions, etc.
 • Tutoria individual de l’alumne
 • Ajudar a l’alumne en l’elecció de les matèries optatives que cursarà a 4t d’ESO

Durant el curs 2020-21, els tutors dels alumnes del 3r d’ESO són:

3r ESO A: Artur García

3r ESO B: Enric Pugès

3r ESO C: Andrea Molano

3r ESO D: J. Manuel Granda

3r ESO E: Daniel Toda

Els alumnes compten també amb el suport de l’orientadora de 2n cicle, Maribel Llavero

Horari:

A l’ESO els alumnes realitzen horari intensiu. Els alumnes entren a les 08:15 h al centre i surten a les 14:35 h. L’absència es controla de forma informàtica i en cas de que l’alumne no hagi vingut a classe a primera hora s’envia un missatge per SMS al telèfon de contacte de la família.

Avaluació:

Durant el primer trimestre es realitza una avaluació inicial que arriba a les famílies a principis de novembre. A més a més, es realitzen les 3 avaluacions habituals (desembre, març i juny) i l’avaluació final que determina el pas de curs. Les notes finals es fan arribar als alumnes a finals del mes de juny

En l’avaluació es valoren l’assoliment de les competències de les diverses matèries per part dels alumnes. Per tant, les qualificacions que poden obtenir, són:

 • No Assoliment (NA)
 • Assoliment Satisfactori (AS)
 • Assoliment Notable (AN)
 • Assoliment Excel·lent (AE)

Matèries 3r d’ESO

Les matèries que marca el currículum de 3r d’ESO i la seva càrrega horària setmanal són:

 • Llengua catalana (3h)
 • Llengua castellana (3h)
 • Llengua estrangera (anglès) (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Socials (3h)
 • Música (2h)
 • Ciències Naturals (Física i Química) (2h)
 • Ciències Naturals (Biologia i Geologia) (2h)
 • Tecnologia (2h)
 • Educació física (2h)
 • Matèria optativa (2h)
 • Religió o cultura i valors ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

Material

El material que es recomana que portin els alumnes a classe i que han d’adquirir les famílies és el següent:

 • Material d’ús personal: llibretes o carpeta amb fulls, estoig amb material d’escriptura,
 • Material complementari: compàs, regles, calculadora, … (el professor de cada matèria informarà als alumnes el primer dia de classe).
 • Agenda: en cas de ser soci de l’AFA l’agenda es dóna a l’alumne el primer dia de curs.
 • Ordinador personal: Els alumnes han de continuar utilitzant l’ordinador personal que van adquirir a 1r d’ESO.
 • Llicències digitals: Equivalen als llibres de text i es paguen en el període de matrícula. En aquest cas, el centre proporciona a l’alumne l’accés als materials digitals.

Activitats d’orientació

Durant el mes de maig, els alumnes han d’escollir les matèries optatives que cursaran a 4t d’ESO. Per tal d’ajudar-los en aquesta elecció i durant l’hora de tutoria se’ls informarà de les opcions que tenen i dels itineraris que podran cursar en un futur proper. Aquesta informació també es farà arribar a totes les famílies. Per tal de prendre la millor decisió, podran consultar amb el tutor, l’orientadora o els professors de les diverses matèries. Un cop ens informin del que han escollit mitjançant un formulari, se’ls intentarà mantenir les seves opcions i en cas de que no sigui possible se’ls hi comunicarà abans de l’inici del següent curs.

Activitats complementàries

Durant el mes de gener del curs escolar, el departament d’educació física organitza una estada de 3 dies en un resort proper a pistes d’esquí, per tal que els alumnes s’iniciïn en aquesta activitat esportiva. El cost varia segons el nombre de participants, però es troba al voltant dels 300 €. Les famílies poden fer el pagament en dos terminis entre octubre i desembre. L’assistència a l’activitat no es obligatòria però sí molt recomanable.

Alguns consells per a millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat

 • Dedicar hores de treball i estudi a casa
 • Tenir un lloc de treball tranquil i ben il·luminat
 • Organitzar-se bé el temps, sobretot en cas de realitzar activitats extraescolars
 • Controlar el descans (dormir 8 hores) i l’alimentació (cal esmorzar abans de venir a l’institut)
 • Posar-se en contacte amb el centre per qualsevol circumstància relativa a l’alumne que preocupi a casa.
 • Vetllar per mantenir la puntualitat
 • Fer un seguiment de l’agenda de l’alumne, controlar els deures i les comunicacions