Projecte educatiu de centre

El Projecte educatiu del Centre és un document fonamental que justifica a partir de les lleis vigents la nostra visió i acció com a educadors. Aquest document guia la vida del centre i justifica els objectius que tenim com a professionals de l’educació. Si el voleu llegir amb deteniment, ho podeu fer amb el següent enllaç.

Enllaç al Projecte Educatiu de Centre.