Consell escolar

El consell escolar del centre està constituït per l’equip directiu, 6 representants del professorat escollits entre els membres del claustre, 3 representants dels pares, 3 representants de l’alumnat, un representant del PAS, un representant de l’Ajuntament i un representant de l’AMPA.

Les eleccions al consell escolar tenen lloc durant el mes de novembre dels anys parells en què es renoven la meitat dels membres de cada estament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Actualment el consell escolar de l’Institut Numància està format pels següents membres:

President: Gabriel Fernández Paz

Cap d’estudis: Sergi Curtu Blanch

Secretària : Irene Miquel Plana

Representants del professorat:

Emiliana Corral García

Brigit Rubió Roig

Leticia Segura Albesa

Mari Luz Benavente Fullana

Ana Sánchez Navarro

Mercedes Nieves Escudero

Representants sector Mares- Pares:

Maria José Giménez Barrios

Juan Manuel González Duran

Representants de l’alumnat:

Harmandeep K.

Yasmina O.

Representant del PAS:

Clotilde Lara Fuentes

Representant de l’AMPA:

Carmen Hierro Maldonado

Representant de l’Ajuntament:

Camen Montoto