Projectes

El nostre projecte educatiu inclou la participació activa en diversos projectes, ja sigui desenvolupats internament amb la participació del claustre, ja sigui en col·laboració en xarxes amb altres centres d’arreu de Catalunya. Alguns es troben ben consolidats en el centre, sent pioners en alguns casos, i els portem a terme des de ja fa molts temps. D’altres estan tot just començant amb l’objectiu de refermar el nostre compromís amb la qualitat i l’equitat educativa.. En tots ells, però, els docents hi posem totes les ganes per a què serveixin d’estímul pels nostres alumnes.