SIEI

La SIEI, és un recurs per al centre, que atén a 14 alumnes amb necessitats educatives especials. Està dotada de 2 psicopedagogues i 1 auxiliar d’educació especial. Al SIEI, es treballa en grup reduït, de manera individualitzada i fent acompanyament a l’aula ordinària.
Els alumnes que reben el suport SIEI han de disposar del dictamen elaborat per l’EAP i del Pla individualitzat (PI). És un document que recull totes les mesures necessàries perquè l’alumne segueixi el curs. Aquests, són avaluats en funció d’aquest pla individualitzat.
El SIEI ofereix una coordinació propera amb les famílies i els professionals externs que acompanyen aquests alumnes.