Organigrama

EQUIP DIRECTIU
Direcció: Gabriel Fernández Paz
Cap d’Estudis: Sergi Curtu Blanch
Cap d’Estudis Adjunta: Cristina Guerrero Campos
Coordinadora Pedagògica: Marta Gómez Roig
Secretària: Irene Miquel Plana
EQUIP DE COORDINACIÓ
Coordinació de Primer Cicle d’ESO: Ana Sánchez Navarro
Coordinació de Segon Cicle d’ESO: Raquel Herrero Pernias
Coordinació de Batxillerat: Leticia Segura Albesa
Coordinació d’Activitats Complementàries: Brigit Rubió Roig
Coordinació TAC: Óscar Román Yáñez
Coordinació d’Escola Verda i Servei Comunitari: Ángeles Guerrero Tristante
Coordinació de Projectes de Centre i Innovació: Àngels Barbé Martínez
Coordinació de Projectes Internacionals i Intercentres: Tamara Vence Lamas
Coordinació de l’Àmbit Lingüístic: Dolores Belenes Rodríguez
Coordinació de l’Àmbit STEAM: Carme Cama Creus
Coordinació de l’Àmbit Social i Personal: Sergi Cervantes Furio
Coordinació de Riscos Laborals i Imatge Institucional: Emi Corral García
Coordinació de Llengua i Cohesió Social: Francesc Martínez Martínez