4t d’ESO

A quart d’ESO els alumnes finalitzen la seva etapa d’escolarització obligatòria i per tant és el moment en que començaran a prendre decisions sobre quin camí seguir a partir d’ara. De nou, el paper del tutor i de l’orientador es clau per ajudar-los en aquest moment.

Acció tutorial

Per ajudar-los en aquesta etapa el paper del tutor continua essent fonamental. La funció de l’acció tutorial es pot concretar en els següents aspectes:

 • Orientació personal i integració en el grup classe
 • Orientació i ajuda per millorar el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi
 • Coordinar tot l’equip de professors assignats a un grup classe
 • Connexió entre l’escola i la família
 • Tutoria grupal en la que es tracten aspectes transversals com salut, sexualitat, drogues i addiccions, etc.
 • Tutoria individual de l’alumne
 • Ajudar a l’alumne a decidir quin itinerari acadèmic o laboral vol seguir a partir d’ara.

Durant el curs 2020-21, els tutors dels alumnes del 4t d’ESO són:

4t ESO A: Lot Tortajada

4t ESO B: Gerard Segura

4t ESO C: Maria Vilaubí

4t ESO D: Charo Herranz

4t ESO E: Laura Abad

Els alumnes compten també amb el suport de l’orientadora de 2n cicle, Maribel Llavero.

Horari:

A l’ESO els alumnes realitzen horari intensiu. Els alumnes entren a les 08:15 h al centre i surten a les 14:35 h. L’absència es controla de forma informàtica i en cas de que l’alumne no hagi vingut a classe a primera hora s’envia un missatge per SMS al telèfon de contacte de la família.

Avaluació:

Durant el primer trimestre es realitza una avaluació inicial que arriba a les famílies a principis de novembre. A més a més, es realitzen les 3 avaluacions habituals (desembre, març i juny) i l’avaluació final que determina el pas de curs. Les notes finals es fan arribar als alumnes a finals del mes de juny

En l’avaluació es valoren l’assoliment de les competències de les diverses matèries per part dels alumnes. Per tant, les qualificacions que poden obtenir, són:

 • No Assoliment (NA)
 • Assoliment Satisfactori (AS)
 • Assoliment Notable (AN)
 • Assoliment Excel·lent (AE)

Matèries 4t d’ESO

Les matèries que marca el currículum de 4t d’ESO i la seva càrrega horària setmanal són:

Matèries Comunes

 • Llengua catalana (3h)
 • Llengua castellana (3h)
 • Llengua estrangera (anglès) (3h)
 • Matemàtiques (4h)
 • Socials (3h)
 • Educació física (2h)
 • Religió o cultura i valors ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

Matèries Optatives

Els alumnes han de cursar 10 hores a escollir entre les següents matèries

 • Física i Química (3h)
 • Biologia i Geologia (3h)
 • Llatí (3h)
 • Economia (3h)
 • Ciències Aplicades (3h)
 • Tecnologia (3h)
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (2h)
 • Filosofia (2h)
 • Visual i plàstica (2h)
 • Alemany (4h)

Material

El material que es recomana que portin els alumnes a classe i que han d’adquirir les famílies és el següent:

 • Material d’ús personal: llibretes o carpeta amb fulls, estoig amb material d’escriptura,
 • Material complementari: compàs, regles, calculadora, … (el professor de cada matèria informarà als alumnes el primer dia de classe).
 • Agenda: en cas de ser soci de l’AFA l’agenda es dóna a l’alumne el primer dia de curs.
 • Ordinador personal: Els alumnes han de continuar utilitzant l’ordinador personal que van adquirir a 1r d’ESO.
 • Llicències digitals: Equivalen als llibres de text i es paguen en el període de matrícula. En aquest cas, el centre proporciona a l’alumne l’accés als materials digitals.

 Servei Comunitari

El Servei Comunitari per a l’alumnat de 4t d’ESO, és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Els alumnes treballaran en la tutoria el tema de la gestió de residus i el reciclatge. Posteriorment faran una sortida a una localització de Santa Coloma per a posar en pràctica els aprenentatges de l’aula.

Competències Bàsiques

En el mes de febrer tots els alumnes de 4t d’ESO han de realitzar les proves de Competències Bàsiques que organitza el Departament d’Ensenyament. Les proves es realitzen en dos dies consecutius al llarg dels quals, els alumnes s’examinen de les següents competències:

 • Competència en llengua catalana
 • Competència en llengua castellana
 • Competència en llengua estrangera (anglès)
 • Competència matemàtica
 • Competència científico-tecnològica

Les proves es realitzen en el mateix centre docent, però la correcció es externa. Els resultats arriben als alumnes i a les famílies en el mes d’abril.

Activitats d’orientació

En aquest curs és especialment important l’orientació de l’alumne per tal que pugui escollir el millor itinerari educatiu pel seu futur, un cop finalitzi l’ensenyament obligatori. Per aquest motiu, els alumnes de 4t d’ESO tenen l’assessorament de l’orientadora que cada setmana té una hora lectiva amb cada grup classe per a transmetre’ls tota la informació sobre el sistema educatiu, sobre coneixement d’un mateix i sobre les opcions més adients per cada un d’ells.

Activitats complementàries

Habitualment la setmana anterior a setmana santa els alumnes de 4t d’ESO fan un viatge de final d’etapa a una localització europea. En els últims anys, el destí turístic que vam triar va ser Itàlia. Es tracta d’un viatge lúdic però que alhora vol continuar reforçant la seva educació. Per això, es preveu visitar el patrimoni artístic i cultural del lloc a visitar. El cost del viatge és d’uns 600 €. El pagament es pot fer en tres terminis entre setembre i febrer.

Alguns consells per a millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat

 • Dedicar hores de treball i estudi a casa
 • Tenir un lloc de treball tranquil i ben il·luminat
 • Organitzar-se bé el temps, sobretot en cas de realitzar activitats extraescolars
 • Controlar el descans (dormir 8 hores) i l’alimentació (cal esmorzar abans de venir a l’institut)
 • Posar-se en contacte amb el centre per qualsevol circumstància relativa a l’alumne que preocupi a casa.
 • Vetllar per mantenir la puntualitat
 • Fer un seguiment de l’agenda de l’alumne, controlar els deures i les comunicacions