NOFC

L’acrònim NOFC fa referència a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre i recull totes les normes i protocols que regulen la vida ordenada del centre, assegurant així el seu funcionament òptim. Les NOFC afecten a totes les persones que convivim al centre i, per tant, són d’obligat compliment i coneixement per part de tothom. Aquestes normes i protocols estan aprovades pel Consell Escolar i han de preveure totes les situacions o circumstàncies que es poden produir en la vida quotidiana de l’Institut. Per tant, són pautes i normes subjectes a revisió i actualització contínua per adaptar-se a les noves circumstàncies o a la millora de les condicions. La versió que enllacem a continuació és l’última aprovada pel Consell Escolar.

Enllaç al document NOFC