Escola verda.

Els objectius d’aquest projecte són treballar sota  filosofia de les 3R (reciclar, reduir i reutilitzar) i les 3S (escola verda solidària, sostenible i saludable) .

Actualment s’estan portant a terme les següents actuacions:

  • Els alumnes de 4t d’ESO estant realitzant el projecte de Servei comunitari, formant-se i prenent consciencia sobre els efectes del residus en el medi ambient, per millorar l’entorn del centre i de l’entorn natural proper.

  • Fomentar la recollida selectiva  i el  consum responsable amb la col.locació de papereres per a la recollida selectiva de paper i envasos a  les aules de 1r i 2n d’ESO.

  •  Col.laborar amb la recollida de piles amb contenidors en diferents punts del centre.

  • La comissió d’escola verda  formada pels alumnes del centre, està treballant  per crear un logotip  i fer propostes de com reduir residus  i millorar la recollida selectiva a l’institut.