Salut i escola.

L’objectiu del programa Salut i Escola (PSiE) és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori.

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.

En el nostre centre, el programa es concreta mitjançant la col·laboració de l’infermera Ana M. que periòdicament visita el centre i afavoreix l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

El centre manté oberta una bústia de correu on els alumnes poden plantejar dubtes, o demanar consell a la nostra infermera de referència. L’adreça es: infermera@numancia.cat