Consell d’Alumnes 21-11-2017

El 21 de novembre es va celebrar un Consell d’alumnes amb canvi dels seus representants:

Alina Bertran 1r A

Noa Sánchez 1r B

Quim Sardà 2n A

Laia Casassús 2n B

Berta Serrano 3r A

Olami Adeyemo 3r B

Martí González 4t A

Ariadna Salvadó 4t B

Khaled Quri 5è A

Eugen Licoiu 5è B

Es van tractar els següents temes:

  1. Els nens de 1r van proposar que es parli a les aules de que els nens i nenes no matin els insectes de l’hort, així com que no treguin la terra de l’hort.
  2. Es demana que el Simó (el conserge) sigui més puntual al matí en obrir la porta de primària. Li faran arribar la petició.
  3. Es pregunta si es pot ocupar la pista per a jugar quan el curs que té el torn no hi és. Es respon que es podrà canviar sempre i quan s’hagi avisat amb antel·lació.
  4. Es demana que es posin ambientadors als vestuaris, ja que, de vegades, fan mala olor. El cap d’estudis respon que el problema ve dels desaigües i posar ambientadors no solucionaria el problema.
  5. Es demana que posin més estris a la cuineta i que es respecti el material. Es proposa que primer es treballi el tema de respectar el material i més endavant es parlarà de posar-ne més.
  6. Es demana que es compleixin els acords presos en consells anteriors.
  7. Es proposa suggerir, des de les classes, músiques per les entrades i sortides de l’escola.
  8. Es proposa per part dels alumnes poder escollir l’esport a jugar durant el temps de pati, però es creu millor opció continuar amb la dinàmica que hi ha fins al moment.
  9. Es demana posar un rellotge al pati.

Sense res més a dir, es va tancar la sessió.

Martí Compte de 6è A i Jordi Llauradó de 6è B.