Analitzem les nostres pràctiques educatives

A partir de les reflexions recollides a partir de la Dinàmica del claustre: Cafè del món – EN21 que us hem anat explicant, novament reunits tot el claustre de l’escola, ens hem centrat en l’anàlisi de les pràctiques d’aprenentatge que actualment realizem a l’escola.

A grans trets l’activitat consistia en contrastar el que ens demana el currículum (a partir del document “Programar per competències a l’educació primària” del Departament d’Educació) amb les activitats que estem duent a terme actualment a l’escola. Les hem classificat en una diana tenint en compte que les activitats més competencials estan al centre i les menys competencials més a la perifèria. A partir d’aquest anàlisis seguirem treballant. Podeu veure el resultat a la imatge següent:

Primera presentació:

Segona presentació: