Resolució de les beques ERASMUS per a professorat

Seguint els criteris dela convocatòria per a realitzar una estada ERASMUS per a professorat de CFGS, fem pública  la llista del professorat que ha presentat sol·licitud  per a realitzar una estada a l’estranger. 

Podeu consultar la llista amb els últims 4 dígits del vostre  DNI

Candidatures acceptades

6449A
9000Y

Als participants a qui se’ls ha acceptat la sol·licitud se’ls enviarà per correu electrònic la documentació a emplenar amb els objectius del projecte, el contacte del centre d’acollida i el pla d’activitats que haurà de ser validada pel respectiu/va cap de Departament.

Aquesta documentació caldrà enviar-la abans del 10 de setembre de 2021 al correu electronioc: internacional@iesesteveterradas.cat

Un cop entregada la documentació es baremerà segons els criteris de la convocatòria.