Resolució de la selecció de professorat per a participar en una mobilitat ERASMUS +

Seguint els criteris de baremació publicada a la convocatòria, fem públiques la llista dels participants de Nivell PFI i les de CFGM/CFGS amb les respectives puntuacions: 

Podeu consultar la llista amb els últims 4 dígits del vostre  DNI

Nivell  PFI: Beca a realitzar abans del 29/02/20

6768W 30

Nivell CFGM/CFGS:  2 beques es realitzaran abans del 31/05/20 i la resta durant el mes de juliol seguint els criteris d’organització del centre.

Participants seleccionats

8662D 59
6714W 49.25
7367W 46
2787N 42.5
6904Z 34.75

Participants en reserva

9113T 32.25
7324N 30
298ZS 29

Per a qualsevol reclamació ens podeu escriure un correu electrònic a la següent adreça:

internacional@iesesteveterradas.cat