A educació física despertem el cos tot jugant!

Les primeres setmanes del curs, les Alícies a educació física hem jugant molt. El joc és la base de l’educació física a la nostra escola. I ho hem fet descobrint algun joc nou i recordant-ne algun del curs passat. Les dues primeres setmanes vam jugar a “les consignes”, a “la cadena”, al “Stop”, al “kiss stop”, al “llop i les gallines”, a l'”aranya triple”, al “cementiri”, etc…

Però l’educació física és molt més que això. A través d’ella, aquest curs ens fixarem en:

  • L’activitat física, potenciant resoldre situacions motrius de complexitat diversa i prendre consciència dels propis límits.
  • Els Hàbits saludables, realitzant el “Nets i Polits” en finalitzar la sessió i valorant l’activitat física com un factor beneficiós per la salut.
  • L’Expressió Corporal, utilitzant el cos per expressar-nos i comunicar-nos per afavorir la relació amb els altres.
  • El Joc, com a base de tota l’educació física, treballant el respecte a les normes i als companys i gaudint-los com una possibilitat per ocupar el seu temps de lleure.