El Claustre

El Claustre està format per les següents persones:

TUTORES 

Toni Ruiz i Anna Alberni (Tutores de Patufets, EI3)

Vero Payá (Tutora de Pinotxos, EI4)

Mireia Puig (Tutora de Tabalugues, EI5)

Cristina Vargas (Tutora de Rovellons, 1r EP)

Aura Monclús (Tutora d’Alícies, 2n EP)

Marta trullols (Tutora de Tanits, 3r EP)

Cèlia Moncunill (Tutora de Tintins, 4t EP)

Sònia Vera (Tutora de Petits Prínceps, 5è EP)

Marta Hervàs (Tutora de Massagrans, 6è EP)

 

ESPECIALISTES I MESTRES ASSIGNATS A LES COMUNITATS

Toni Monclús (Mestre de Psicomotricitat i Projectes de la Comunitat de Petits)

Maripi Rueda (TEI a l’aula de Patufets)

Ivet Domínguez (Mestra de reforç i Projectes a la Comunitat de Mitjans)

Cristina Pons (Mestra de reforç i Projectes a la Comunitat de Mitjans)

Dani Tomàs (Especialista d’Educació Física i mestre de projectes a la Comunitat de Grans)

Meritxell Tardà (Especialista de Música i mestra de projectes de la Comunitat de Grans)

David Requena (Especialista d’Anglès i mestre de projectes de la Comunitat de Grans)