Els Serveis Educatius

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 

Toni Tostado (Conserge)

Dolors Medina (Administrativa)

Sònia Bastida (Vetlladora)

Rafa Cerro (Auxiliar d’Educació Especial)

 

Equip Assessorament Psicopedagògic

Marta Garriga (Psicopedagoga EAP)