L’Equip de gestió

Els membres del claustre de mestres que formen l’EQUIP DE GESTIÓ són:

Marta Trullols (Directora)

Toni Ruiz (Cap d’Estudis)

Vero Payá (Secretària)

Toni Monclús (Coordinador)

Cèlia Moncunill (Coordinadora)