L’Equip de gestió

Els membres del claustre de mestres que formen l’EQUIP DE GESTIÓ són:

Ivet Domínguez (Directora)

Toni Monclús (Cap d’Estudis)

Mireia Puig (Secretària)

Marta Trullols (Coordinadora)

Cèlia Moncunill (Coordinadora)