ELS CIRCUITS MOTRIUS A LA COMUNITAT DE MITJANS

A educació física procurem oferir moltes possibilitats diverses de situacions motrius que suposin un repte motriu, una situació a superar a través d’estratègies individuals o col·lectives, enfrontar-se a situacions motrius noves, desenvolupar les habilitats motrius…

Això en molts dels jocs ja es dóna de forma inconscient, però moltes altres vegades cal fer-ho de forma més específica, com quan els oferim circuits motrius d’agilitat. Amb els circuits d’agilitat saltem, correm, grimpem, ens arrosseguem, voltegem, fem equilibris, etc… A la Comunita de Mitjans comencem a fer-los d’una forma una mica competitiva, presentem el cronòmetre, entenem com funciona i intentem superar-nos a nosaltres mateixos realitzant menys temps que en l’intent anterior!

E.F. ALÍCIES: AUTOGESTIÓ 3 ZONES D’ACTIVITAT MOTRIU!

Una de les activitats que a la Comunitat de Mitjans encara ens agrada molt fer és jugar amb les espumes, amb les màrfegues, el saltador, les espatlleres…

I com que ja som Mitjans, ho plantegem des de l’autogestió de l’activitat pels propis alumnes. És a dir, nosaltres mateixos fem el muntatge del que anomenem “les 3 zones de joc” (zona tova, zona d’espumes i zona de pilotes gegants) abans de començar l’activitat. Abans de començar l’activitat parlem de com hem de jugar a cada zona per tal que tot funcioni correctament. Un cop estem jugant, nosaltres decidim on volem anar a jugar, amb qui volem jugar i quanta estona estem a cada espai, procurant que al llarg de la sessió haguem passat pels 3 espais. En els diferents espais fomentem, de forma lliure i autònoma, el treball de les habilitats motrius bàsiques i específiques, el joc simbòlic i les habilitats esportives bàsiques.

I en finalitzar, conjuntament fem el desmuntatge i endreça del material utilitzat .

Ens ho passem molt bé!

A educació física despertem el cos tot jugant!

Les primeres setmanes del curs, les Alícies a educació física hem jugant molt. El joc és la base de l’educació física a la nostra escola. I ho hem fet descobrint algun joc nou i recordant-ne algun del curs passat. Les dues primeres setmanes vam jugar a “les consignes”, a “la cadena”, al “Stop”, al “kiss stop”, al “llop i les gallines”, a l'”aranya triple”, al “cementiri”, etc…

Però l’educació física és molt més que això. A través d’ella, aquest curs ens fixarem en:

  • L’activitat física, potenciant resoldre situacions motrius de complexitat diversa i prendre consciència dels propis límits.
  • Els Hàbits saludables, realitzant el “Nets i Polits” en finalitzar la sessió i valorant l’activitat física com un factor beneficiós per la salut.
  • L’Expressió Corporal, utilitzant el cos per expressar-nos i comunicar-nos per afavorir la relació amb els altres.
  • El Joc, com a base de tota l’educació física, treballant el respecte a les normes i als companys i gaudint-los com una possibilitat per ocupar el seu temps de lleure.