Revistxeta 16-17

Cada final de curs publiquem la revista de l’escola, la Revistxeta. Una revista amb articles de totes les classes i altres seccions publicades des de l’escola o des de l’AMIPA.

Una comissió mixta s’encarrega de la recopilació, correcció, edició i maquetació dels articles.

Si esteu interessats en participar de manera esporàdica amb algun article d’interès o de manera continuada amb la Comissió, envieu un correu electrònic a revistxeta@gmail.com i ens posarem en contacte amb vosaltres.