Jugant ens fem grans

Article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant:

“L’infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions, els quals han d’estar orientats a les finalitats que persegueix l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret.”

En general, podem considerar que el joc:

 • És un mitjà de socialització, expressió i comunicació, amb el qual l’infant supera el seu egocentrisme, estableix relacions amb els seus iguals i aprèn a acceptar punts de vista diferents al propi.

 • Permet a l’infant conèixer-se a si mateix, als altres i establir vincles afectius.

 • Desenvolupa les funcions psíquiques necessàries per als aprenentatges com la percepció sensorial, el llenguatge, la memòria, etc., així com les funcions físiques (córrer, saltar, equilibri i coordinació).

 • Estimula la superació personal a partir de l’experimentació de l’èxit, que és la base de tota autoconfiança.

 • Ajuda a interioritzar les normes i pautes de comportament social, ja que si els infants no respecten les normes de joc que ells mateixos es donen, se sancionen.

 • És la base de tota activitat creativa, ja que promou la imaginació.Institut Obert de CatalunyaLlicència

   El que l’infant busca en ell mateix i en el joc, és una activitat voluntària que troba en el desenvolupament del

  seu propi procés. El joc, per al nen o nena, és una activitat molt seriosa, en què s’implica totalment

  (sentiments, pensaments, etc.). La pràctica del joc li serveix per demostrar i afirmar la seva

  personalitat.

Per aquest motiu a la Vitxeta potenciem aquesta vivència per l’infant, perquè mentre juga, es coneix a ell mateix, descobreix el seu entorn, es relaciona amb els altres des d’un posicionament en el qual no perd el control de la situació, s’expressa i experimenta en un entorn adaptat al seu ritme i possibilitats, fet a la seva mida.

Aquests coneixements, fruit de l’experiència i adquirits a través del joc, els podrà aplicar a la vida quotidiana i, en un futur, a la vida adulta, ja que jugant, ens fem grans.