Plataformes Educatives

Al nostre centre hem apostat per usar diverses plataformes educatives que ens ofereixen les noves tecnologies i introduir a la vegada noves metodologies d’aprenentatge: