SHERPA

A la matèria de Tecnologia de 1r a 3r d’ESO hem decidit prescindir dels llibres de text convencionals i optar per un nou projecte:  SHERPA

Sherpa és:

Aula virtual amb llicència per cada alumne, on hi poden trobar tots els continguts curriculars i diverses activitats. Farà les funcions de llibre de text i de plataforma per lliurar i avaluar les diferents activitats.

Metodologia:  dissenyat per a promoure l’autonomia, l’aprenentatge competencial i el treball cooperatiu de l’alumnat.

Recursos: Es proporciona tot l’equipament necessari per realitzar els projectes pràctics: material fungible (fustes, coles,…), components d’electrònica, elements de construcció i maquinària de prototipatge (inclou la dotació d’una impressora 3D per cada nivell on es realitza el projecte, i la possibilitat d’accedir a un servei de tall làser de fusta).

El projecte es defineix com a Significatiu (format per reptes i projectes vivencials propers a l’alumnat), Actiu (Estratègies i metodologies que motiven i donen protagonisme a l’alumnat), Cooperatiu (Projectes en grups heterogenis basats en estructures de treball cooperatiu) i Inclusiu (Activitats flexibles que atenen i s’adapten als ritmes d’aprenentatge).

El projecte està totalment configurat a partir del nou model curricular competencial.

El projecte està pensat per tenir un itinerari curricular coherent de 1r a 3r d’ESO i per democratitzar la robòtica.