Science Bits

El Science Bits és una plataforma digital basada en un metodologia constructivista,  que utilitza gran quantitat de recursos interactius per un aprenentatge actiu i participatiu : models 3D, vídeos, animacions, simuladors i experiments virtuals. nombre d’animacions, simulacions i material audiovisuals.