Plataforma Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és un programa que té com a objectiu crear entorns virtuals d’ensenyament i aprenentge. Els programes d’aquest tipus també reben el nom d’Entorns Virtuals d’Aprenentantge (EVA).
Davant altres sistemes semblants disponibles a la xarxa, Moodle té un avantatge important, entre molts d’altres: és d’ús lliure. Moodle és propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, qui en va ser el creador original, però que el va alliberar sota llicència pública GNU.

Inicialment, Moodle va ser creat com a eina i marc que donessin suport a una visió de l’aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics:

  • Constructivisme: les persones construïm nou coneixement en interacció amb l’entorn.
  • Construccionisme: l’aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que els altres l’experimentin.
  • Constructivisme social: amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que interactuen construeixen el coneixement de manera conjunta i cooperativa.