Distribució Mecanització

CFGM Mecanització – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

1er curs

 • M1 Processos de mecanització 132 h.
 • M2 Mecanització per control numèric 66h.
 • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials. 99 h.
 • M4 Fabricació per arrencament de ferritja. 330 h.
 • M6 Interpretació i representació gràfica. 132 h.
 • M7 Metrologia i assajos. 99 h.
 • M8 Formació i orientació laboral. 99 h.

2on curs

 • M2 Mecanització per control numèric 66h.
 • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials. 99 h.
 • M4 Fabricació per arrencament de ferritja. 330 h.
 • M6 Interpretació i representació gràfica. 132 h
 • M7 Metrologia i assajos. 99 h.
 • M8 Formació i orientació laboral. 99 h.
 • M2 Mecanització per control numèric. 198 h.
 • M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials. 99 h.
 • M5 Sistemes automatitzats. 132 h.
 • M9 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.
 • M10 Anglès Tècnic. 66 h.
 • M11 Síntesi. 66 h.