Distribució Fabricació Mecànica (DUAL)

CFGS PROGRAMACIO DE LA PRODUCCIO EN FABRICACIO MECANICA – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

A continuació hi ha un breu resum:

PROGRAMACIO DE LA PRODUCCIO EN FABRICACIO MECANICA

1er curs

 • M1 Interpretació i representació gràfica. 132 h.
 • M2 Definició de processos de mecanit., conformat i muntatge. 132 h.
 • M3 Mecanització per control numèric. 165 h.
 • M4 Fabricació assistida per ordinador. 33 h.
 • M7 Execució de processos de fabricació. 231 h.
 • M8 Materials. 66 h.
 • M10 Verificació de productes. 99h.
 • M11 Formació i orientació laboral. 99 h.
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.

2on curs

 • M3 Mecanització per control numèric. 33 h.
 • M4 Fabricació assistida per ordinador 33 h.
 • M5 Programació de sistemes automàtics de fabricació. 99 h.
 • M6 Programació de la producció 99 h.
 • M9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals. 66 h.
 • M10 Verificació de productes. 33 h.
 • Formació Dual.