CFGS Fabricació Mecànica (DUAL)

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics).

Formació en centre educatiu: 1650h. Formació en Centre de Treball: 350h.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada.
  • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

L’àmbit professional d’aquest tècnic es molt ampli, comprem gairebé tots els sectors industrials, i s’integra en els departament de manteniment de màquines i equips electromecànics. Les principals ocupacions a que poden accedir son:

  • Tècnic en instal•lació i muntatges d’equips industrials.
  • Tècnic en organització del manteniment.
  • Tècnic superior en mecatrònica industrial.