Distribució MAS

CFGS Mecatrònica Industrial – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

En aquest enllaç està tota la informació referent a la nostra distribució. A continuació hi ha un breu resum:

Mecatrònica Industrial

1er curs

 • M1 Sistemes mecànics. 132 h.
 • M3 Sistemes elèctrics i electrònics. 165 h.
 • M4 Elements de màquines. 132 h.
 • M5 Processos de fabricació.165 h.
 • M6 Representació gràfica de sistemes mecatrònics. 132 h.
 • M7 Configuració de sistemes mecatrònics. 33 h.
 • M8 Processos i gestió de manteniment i qualitat. 99 h.
 • M11 Formació i orientació laboral. 99 h.
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.

2on curs

 • M2 Sistemes hidràulics i pneumàtics. 132 h.
 • M7 Configuració de sistemes mecatrònics. 99 h.
 • M9 Integració de sistemes. 198 h.
 • M10 Simulació de sistemes mecatrònics. 99 h.
 • M13 Projecte de mecatrònica industrial. 99 h.
 • M14 Formació en centres de treball. 350 h.